Cîteva vorbe despre măsurile tehnice corespunzătoare din GDPR

Știm din Art.5 (f) că datele personale sînt: prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”). Știm din Art. 24 (1):  Ținând seama de…