INSTRUCŢIUNEA de modificare și completare a Instrucţiunii nr. 2/2011 privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de CNVM (se intoarce)

Se pare că „modificarea” de la sfîrşitul anului 2011 se întoarce. (Sursa) Diferenţele nu sunt semnificative. „certificarea sistemului de management al securității informației – certificarea implementării unui sistem de management al securității informației (SMSI) în conformitate cu cerințele prevăzute în domeniul IT. Certificarea sistemului de management al securității informației ajută la identificarea, managementul şi minimizarea…