Informare și acces la date cu caracter personal

Art. 5 al GDPR obligă operatorii să demonstreze respectarea a 6 principii. Primul principiu menționează că datele cu caracter personal sînt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată (”legalitate, echitate și transparență”). Explicații despre punerea în practică a acestui principiu se regăsesc în paragrafele (39) și (58): Orice prelucrare de date…